"BIOLOGIA DE LES PLANTES EN CONDICIONS MEDITERRÀNIES"

Personal Investigació Notícies en PremsaDocència Activitats del Grup Intranet


Darrera actualització:
05/03/2018

¡ BUTLLETÍ DE NOVETATS!

L'INAGEA ES POSA EN MARXA


L'Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua (INAGEA) ja disposa del projecte estratègic i del reglament intern que estableixen les línies mestres que han de guiar l'actuació d'aquest nou institut de recerca.

Link de la notícia

Tesis llegides recentment


"Ecophysiological effects of Arbuscular Mycorrhizal inoculation on Arundo donax under mediterranean conditions"
Antònia Romero Munar, sept 2017
"Evaluation of native Mediteranean plant species for extensive vegetated roofs and environmental performance"
Veriozka Andrea Azeñas Mallea. sept 2017
"Respiratory processes and carbon balance in
grapevines: Environmental and genotype effects"
Esther Hernández Montes. sept 2017Publicacions recents


1. Llibre: "Terrestrial Photosynthesis in a Changing Environment" A Molecular, Physiological and Ecological Approach.
Editat per : Jaume Flexas, Francesco Loreto e Hipólito Medrano.
Cambridge, 2012.


més informació:
 LINK LLIBRE
2-Hybridization processes in an introduced subpopulation of an endangered plant: Management strategies to guarantee the conservation of Helosciadium bermejoi (Apiaceae)
2017
(Journal for Nature Conservation)


3-Combined effect of virus infection and water stress on water flow and water economy in grapevines
2017
(Physiologia Plantarum)
4-Effects of Grapevine leafroll-associated virus 3 on the physiology in asymptomatic plants of Vitis vinifera.
2017
(Annals of Applied Biology)

5- Arbuscular mycorrhizal fungus colonization in Nicotiana tabacum decreases the rate of both carboxylate exudation and root respiration and increases plant growth under phosphorus limitation.
2017
(Plant Soil)

Darreres Conferències Convidades

Searching for the perfect mesophyll: a trade-off between productivity and stress resistance?
Functional Ecology Conference. France
28-31 march 2017

.

2017 Highly Cited Researchers.


Dr. Hipólito Medrano i el Dr. Jaume Flexas

LINK

                
 


La Biologia de les plantes està fortament determinada per l'ambient on es desenvolupen, i en aquest sentit, les condicions mediterrànies suposen condicionants molt específics als que la vegetació natural i els cultius s'han adaptat amb interessants modificacions del seu funcionalisme. El nostre interès com a grup d'investigació és partir de les necessàries adaptacions a la sequera, alta lluminositat, oscilacions tèrmiques, etc., per profunditzar en els mecanismes universals que expliquen la fascinant plasticitat adaptativa de les plantes i que té especial interès en aplicacions concretes a través de la Biotecnologia i l'Agronomia.

El grup es va formar oficialment en l'any 2002, responent a la convocatòria de la nostra Universitat, però la seva arrel ve del bon enteniment entre professors i doctorandos, i l'entusiasme per gaudir de generar nous coneixements  fisiològics i aplicacions biotecnològiques o agronòmiques. El nostre  objectiu és, per tant, contribuir a generar nous coneixements amb la màxima competitivitat i excelència científica en aquest camp, i fer patents aplicacions que afavoreixin una agricultura sostenible en ambients mediterranis.
  CITES
                                                                                              PAPERS

                                

              

Entitat Col.laboradora                                      


               


Contacte    

 Director:  hipolito.medrano@uib.es
Secretària: belen.escutia@uib.es
                                        


Castellà


Anglès