PERSONALIniciInvestigacióDocènciaActivitats del GrupIntranet

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    
    Director  
    Dr. Hipólito Medrano Gil
    Catedràtic d'Universitat
    hipolito.medrano@uib.es
    Tel. 971173168
     Research ID                                                                                                                        


   Dra. Josefina Bota Salort
Titular d'Universitat
j.bota@uib.es
Tel. 971259840

                                                                                          
   
Dr. Jaume Flexas Sans  
Titular d'Universitat
jaume.flexas@uib.es
Tel. 971172365
    
Research ID                                                  
   
Dr. Jeroni Galmés Galmés
Titular d'Universitat
jeroni.galmes@uib.es
Tel. 971259720

                    

   
Dr. Maurici Mus Amézquita
Titular d'Universitat
ma
urici.mus@uib.es
Tel. 971172423

 
  
       

  Dr. Miquel Ribas-Carbó
Titular d'Universitat
mribas@uib.cat
Tel: 971172051
Research ID


   

Dr. Joan Rita Larrucea
Titular d'Universitat
jrita@uib.es

Tel. 971173180
 
 
   

Dra. Elena Baraza Ruiz
Professora Contractada Doctor
elena.baraza@uib.es

Tel. 971173177
  
Dr. Josep Cifre Llompart

Professor Contractat Doctor
pep.cifre@uib.es
Tel. 971172059


  
Dr. José Mariano Escalona Lorenzo

Professor Contractat Doctor
jose.escalona@uib.es
Tel. 971259934


  
Dr. Javier Gulías León
Professor Contractat Doctor
javier.gulias@uib.es
Tel. 971172710

Curriculum Vitae
Research ID 

  

Dra. Joana Cursach Seguí
Professora Ajudant Doctor
joana.cursach@uib.es
Tel. 971173346
  
Dr. Joan Rosselló Veny
Professor Col.laborador
joan.rossello_veny@uib.es
Tel. 971172099

   
Dr. Sebastià Martorell Lliteras
Professor Associat
sebastiamartorell@gmail.com

  
Dra. Magdalena Tomás Mir
Professora Associada
mtomasmir@gmail.com


  
Dr. Chandra Bellasio
Investigador Marie Curie 
chandra.bellasio@anu.edu.au

   

Dr. Miquel Àngel Conesa Muñoz
Contractat Postdoctoral
ma.conesa@uib.es
Tel. 971172710


Dr. Xurxo Gago Mariño
Contractat Postdoctoral Juan de la Cierva
xurxogago@gmail.com
971254338

Dra. Concepción Iñiguez Moreno
Contractada Postdoctoral
c.iniguez@uib.es
Tel. 971253448

Dra. Antònia Romero Munar
Contractada Postdoctoral
a.romeromunar@gmail.com
Tel. 971 172525
 
   
  

Sebastià Capó Bauçà
Contractat Predoctoral FPU
tiacapo@hotmail.com

Tel. 971259556
 

Miguel Capó Servera
Becari Predoctoral FPI
miquelcaposervera@gmail.com
Tel: 971173346


Marc Carriquí Alcover
Becari Predoctoral FPI
mcarriqui@hotmail.com
Tel.
971259556
        

Mateu Fullana Pericás
Becari Predoctoral FPI
mateufullana@gmail.com
Tel.
971259556
   
Miguel Ibañez
Becari Predoctoral FPI
mgl.ibanez@gmail.com

Tel: 971173177
Miquel Nadal Nadal
Becari Predoctoral FPI
m.n.nadal92@gmail.com

Tel. 971259556

  
Alicia Perera Castro
Becària Predoctoral FPU
alicia_1192@hotmail.com
Tel:
971259556
    
Margalida Roig Oliver
Contractada Predoctoral FPU
marga_9_3@hotmail.com
Tel. 971259556


  

Ignacio Tortosa
Montojo
Becari Predoctoral
FPI
nacho.mms@gmail.com
Tel.
971259556

Dr. Cyril Douthe
Tècnic
cyrildouthe@me.com
Tel.
971259556

Dra. Hanan Elaououad
Tècnic
hananelaouad@gmail.com
Tel. 971179556Cecilia Carámbula
Contractada Investigadora de suport
ingalibre@yahoo.com
Gerardo Costea Llabrés
Contractat Investigador de suport
biogerardo@gmail.com
Tel: 971179556
  


Miquel Àngel Más Barón
Contractat Investigador de suport
miquelangelmas1992@gmail.com
Mohamad Abdallah
Col·laborador
mohamad.abdallah@uib.es

Dra. Veriozka Azeñas
Col.laboradora
veriozca.am@gmail.comFrancesc Castanyer Mallol
Col·laborador
xisco.castanyer@gmail.com
Dra. Maria José Clemente Moreno
Col·laboradora
esojariam2@gmail.com

Dr. Rafael Montero Silvestre
Col·laborador
rafaelmonterosilvestre4@gmail.com
Dra. Alicia Pou Mir
Col·laboradora
alicia.pou.81@gmail.com

 
Miquel Truyols Jordà
Tècnic
miquel.truyols@uib.es
Tel. 971172468
Belén Escutia Llambías
PAS (Personal d'administració i serveis)
belen.escutia@uib.com
Tel. 971172069ALUMNES COL.LABORADORS
Pere Aguiló Nicolau
Alumne Col·laborador
Biologia
Professor responsable:  Jeroni Galmés
pereaguilo97@gmail.com
Natàlia Alpuente Fuster
Alumna col·laboradora
Biologia
Professor responsable: Joana Cursach
natalia_alpuente@hotmail.com
Ramón Bibiloni Mulet
Alumne col·laborador
Professor responsable: Josefina Bota
jb.ramon@hotmail.com

Joshua Iulen Borrás Riera
Alumne Treball Fi de Màster
Professor responsable: Joana Cursach
joshua.rieraborras@gmail.com

Antoni Josep Far Morenilla
Alumne Treball Fi de Màster
Professor responsable: Joana Cursach
tjfm94@gmail.com


Jaume Garrido Ribas
Alumne Treball Fi de Màster
Professors responsables: Elena Baraza i Miquel Capó
jaumeg@live.com

Víctor Martinez Más
Alumne Treball Fi de Grau
Professor responsable: Joana Cursach
victormartinezmas@gmail.com
Sebastià Andreu Miró
Alumne Treball Fi de Grau
Professor responsable: Miquel Angel Conesa
sebastiaam@gmail.com
    

Toni Palerm Llabrés
Alumne Projecte Fi de Master
Biologia
Professor responsable. Miquel Ribas
palermllabres@gmail.com

 

Ana Pedrosa Gálvez

Alumne col·laborador
Professor responsable: Josefina Bota
anaagalvez17@gmail.com

Sebastià Perelló Suau
Alumne Projecte Fi de Master
Botànica
Professor responsable: Joan Rita

sperellos@gmail.com
Toni Planas
Alumne Treball Fi de Grau
Professor responsable: Javier Gulías
toniplanas3@gmail.com

   
  
Fernando Pozuelo Nieto
Alumne col.laborador
Grau Enginyeria Agronoma
Professor responsable: Xavier Gulias
fernanete_18@hotmail.com 
Neus Seguí Fortin
AlumnaTreball Fi de Grau
Professor responsable: Joana Cursach

neus.segui1@estudiant.uib.cat