PERSONALIniciInvestigacióDocènciaActivitats del GrupIntranet

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    
    Director
    Dr. Hipólito Medrano Gil
    Catedràtic d'Universitat
    hipolito.medrano@uib.es
    Tel. 971173168
     Research ID                                                                                                                        


   Dra. Josefina Bota Salort
Titular d'Universitat
j.bota@uib.es
Tel. 971259840

                                                                                          
   
Dr. Jaume Flexas Sans
Titular d'Universitat
jaume.flexas@uib.es
Tel. 971172365
    
Research ID                                                  
   
Dr. Jeroni Galmés Galmés
Titular d'Universitat
jeroni.galmes@uib.es
Tel. 971259720

                    

   
Dr. Maurici Mus Amézquita
Titular d'Universitat
ma
urici.mus@uib.es
Tel. 971172423

 
  
       

  Dr. Miquel Ribas-Carbó
Titular d'Universitat
mribas@uib.cat
Tel: 971172051
Research ID


   

Dr. Joan Rita Larrucea
Titular d'Universitat
jrita@uib.es

Tel. 971173180
 
   

Dra. Elena Baraza Ruiz
Professora Contractada Doctor
elena.baraza@uib.es

Tel. 971173177

  
Dr. Josep Cifre Llompart

Professor Contractat Doctor
pep.cifre@uib.es
Tel. 971172059


  
Dr. José Mariano Escalona Lorenzo

Professor Contractat Doctor
jose.escalona@uib.es
Tel. 971259934


  
Dr. Javier Gulías León
Professor Contractat Doctor
javier.gulias@uib.es
Tel. 971172710

Curriculum Vitae
Research ID 

  

Dra. Joana Cursach Seguí
Professora Ajudant Doctor
joana.cursach@uib.es
Tel. 971173346
  
Dr. Joan Rosselló Veny
Professor Col.laborador
joan.rossello_veny@uib.es
Tel. 971172099

   
Dr. Sebastià Martorell Lliteras
Professor Associat
sebastiamartorell@gmail.com

  
Dra. Magdalena Tomás Mir
Professora Associada
mtomasmir@gmail.com


  
Dr. Pedro José Balda Manzanos
Contractat Postdoctoral
pedro_balda@hotmail.com
Tel. 971173088


  
Dra. Maria José Clemente Moreno

Contractada Postdoctoral Juan de la Cierva
esojariam2@gmail.com
971253448
Dr. Miquel Àngel Conesa Muñoz
Contractat Postdoctoral
ma.conesa@uib.es
Tel. 971172710

Dr. Cyril Douthe
Contractat Postdoctoral
cyrildouthe@me.com
Tel.
971259556
Dr. Néstor Fernández Del Saz
Contractat Postdoctoral
nestor.fernandez@uib.es
Tel.
971259556
 
   
  

Dr. Xurxo Gago Mariño
Contractat Postdoctoral Juan de la Cierva
xurxogago@gmail.com
971254338

 
Dra. Alicia Pou Mir
Contractada Postdoctoral
alicia.pou.81@gmail.com
Tel. 971253448
 

Miguel Capó Servera
Becari Predoctoral FPI
miquelcaposervera@gmail.com
Tel: 971173346
   

Marc Carriquí Alcover
Becari Predoctoral FPI
mcarriqui@hotmail.com
Tel.
971259556
         

Marcel Font Carrascosa
Becari Predoctoral FPI
marcelfontc@gmail.com
Tel.
971259556
 
      

Mateu Fullana Pericás
Becari Predoctoral FPI
mateufullana@gmail.com
Tel.
971259556
    Esther Hernandez Montes
Becària Predoctoral FPI
esther.hmontes@gmail.com
Tel.
971259556
Miguel Ibañez
Becari Predoctoral FPI
mgl.ibanez@gmail.com
Tel: 971173177


   Miquel Nadal Nadal
Becari Predoctoral FPI
m.n.nadal92@gmail.com

Tel. 971259556
    
Alicia Perera Castro
Becària Predoctoral FPU
alicia_1192@hotmail.com
Tel:
971259556

   Antònia Romero Munar
Becària Predoctoral FPI
a.romeromunar@gmail.com
Tel. 971 172525

Ignacio Tortosa Montojo
Becari Predoctoral
FPI
nacho.mms@gmail.com
Tel.
971259556

Dr.Juan Antonio Vives Vallés
Becari Predoctoral
ja.vives.valles@gmail.com
 Tel: 971172958


 
Mohamad Abdallah
Al·lumne predoctoral
mohamad.abdallah@uib.es
Tel. 971259556

Miquel Llompart Cifre
Contractat Investigador suport
miqllc@gmail.com
Tel.  971173088
Veriozka Azeñas
Col.laboradora
veriozca.am@gmail.com


Miquel Truyols Jordà

Tècnic
miquel.truyols@uib.es
Tel. 971172468


Belén Escutia Llambías
Auxil.liar
belen.escutia@uib.com
Tel. 971172069
ALUMNES COL.LABORADORS

Pere Aguiló Nicolau
Alumne Col·laborador
Biologia
Professor responsable:  Jeroni Galmés
pereaguilo97@gmail.com

David Alonso Forn
Alumne Treball Fi de Grau
Biologia
Professor responsable: Miquel Ribas Carbó
davidalonsoforn@gmail.com

Joshua Iulen Borrás Riera
Alumne Treball Fi de Grau
Professor responsable: Joana Cursach
joshua.rieraborras@gmail.com


Sebastià Capó Bauçà
Alumne Treball Fi de Grau
Professor responsable: Jeroni Galmés
tiacapo@hotmail.com


 
  

Antoni Josep Far Morenilla
Alumne Treball Fi de Grau
Professor responsable: Joana Cursach
tjfm94@gmail.com

 


Sebastià Andreu Miró
Alumne Treball Fi de Grau
Professor responsable: Miquel Angel Conesa
sebastiaam@gmail.com

   
  
Natàlia Llopis Vidal
Alumna Treball Fi de Grau
Professor responsable: Hipólito Medrano
nataliallopis@gmail.com

 
Dakota Márquez Perelló
Alumna Treball Fi de Grau
Professor responable: Josefina Bota
dako_mp@hotmail.com

Toni Palerm Llabrés
Alumne Projecte Fi de Master
Biologia
Professor responsable. Miquel Ribas
palermllabres@gmail.com

Fernando Pozuelo Nieto
Alumne col.laborador
Grau Enginyeria Agronoma
Professor responsable: Xavier Gulias
fernanete_18@hotmail.com
Eduardo Rodriguez Danús
Alumne Treball Fi de Grau
Professor responsable: Jaume Flexas
94eduardorodriguez@gmail.com