PERSONALIniciInvestigacióDocènciaActivitats del GrupIntranet

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Directora  
Dra. Josefina Bota Salort
Titular d'Universitat
j.bota@uib.es
Tel. 971259840

   

    
                                                                                                             


   
Dr. Jaume Flexas Sans  
Catedràtic d'Universitat
jaume.flexas@uib.es
Tel. 971172365
    
Research ID                                                                                                             
   

Dr. Jeroni Galmés Galmés
Catedràtic d'Universitat
jeroni.galmes@uib.es
Tel. 971259720     

Dr. Hipólito Medrano Gil
Catedràtic d'Universitat
hipolito.medrano@uib.es
 Tel. 971173168
 Research ID            
Dra. Elena Baraza Ruiz
Titular d'Universitat
elena.baraza@uib.es

Tel. 971173177   
 
 
       


Dr. Miquel Àngel Conesa Muñoz
Titular d'Universitat
ma.conesa@uib.es
Tel. 971172710
   
Dr. José Mariano Escalona Lorenzo
Titular d'Universitat
jose.escalona@uib.es
Tel. 971259934  
  


Dr. Javier Gulías León
Titular d'Universitat
javier.gulias@uib.es
Tel. 971172710

Curriculum Vitae
Research ID 
  
Dr. Maurici Mus Amézquita
Titular d'Universitat
ma
urici.mus@uib.es
Tel. 971172423


  
Dr. Miquel Ribas-Carbó
Titular d'Universitat
mribas@uib.cat
Tel: 971172051
Research ID

  
Dr. Joan Rita Larrucea

Titular d'Universitat
jrita@uib.es

Tel. 971173180

  

Dr. Xurxo Gago Mariño
Professor Contractat Dr. Interí
xurxogago@gmail.com
971254338

   
Dra. Joana Cursach Seguí
Professora Ajudant Doctor
joana.cursach@uib.es
Tel. 971173346

  
 

Dr. Joan Rosselló Veny
Professor Col.laborador
joan.rossello_veny@uib.es
Tel. 971172099


  

Dr. Carlos García Verdugo
Profesor Col·laborador

carlosgarciaverdugo@gmail.comDr. Rafael Montero Silvestre
Professor Associat
rafaelmonterosilvestre4@gmail.com

Sebastià Capó Bauçà
Becari predoctoral FPU
tiacapo@hotmail.com

Tel. 971259556
Miguel Capó Servera
Becari Predoctoral FPI
miquelcaposervera@gmail.com
Tel: 971173346
 
   
  


Francesc Castanyer Mallol
Becari predoctoral FPI

xisco.castanyer@gmail.com
 
Mateu Fullana Pericás
Becari Predoctoral FPI
mateufullana@gmail.com
Tel.
971259556


Miguel Ibañez
Becari Predoctoral FPI
mgl.ibanez@gmail.com

Tel: 971173177
    
    


Alicia Perera Castro
Becària Predoctoral FPU
alicia_1192@hotmail.com
Tel:
971259556
   
Margalida Roig Oliver
Contractada Predoctoral FPU
marga_9_3@hotmail.com
Tel. 971259556Ignacio Tortosa Montojo
Becari Predoctoral
FPI
nacho.mms@gmail.com
Tel.
971259556

 
Dr.Ignacio Buesa
Investigador contractat

igbuepue@gmail.com

    Dra. Esther Hernández Montes
Investigadora contractada
esther.hmontes@gmail.com

  

Pere Aguiló Nicolau
Tècnic contractat
pereaguilo97@gma
il.comDr. Cyril Douthe
Tècnic
cyrildouthe@me.com
Tel.
971259556
Aina Juan Cabot
Tècnica Superior
aina.j96@gmail.com


Dr.Francisco Fuster Berajano
Tècnic Superior
f.fuster@uib.es
971173346


Dra. Arantxa Molins
Tècnica de l'INAGEA
Arantxa.molins@gmail.com
971259556
Ruben Moreno Díaz
Tècnic Superior

rumodi@hotmail.com
Cecilia Carámbula
Contractada Investigadora de suport
ingalibre@yahoo.com

  

Mohamad Abdallah
Col·laborador
mohamad.abdallah@uib.es
Dra. Jennifer Adams Krumins
Col·laboradora
kruminsj@montclair.edu


Dra. Veriozka Azeñas
Col.laboradora
veriozca.am@gmail.com

Dr. Chandra Bellasio
Col·laborador
chandra.bellasio@anu.edu.au

Dr.Marc Carriquí Alcover
Col·laborador
mcarriqui@hotmail.com
Dra. Maria José Clemente Moreno
Col·laboradora
esojariam2@gmail.com


Dra. Hanan Elaououad
Col·laboradora
hananelaouad@gmail.com
Dra. Concepción Iñiguez Moreno
Col·laboradora
c.iniguez@uib.es
Tel. 971253448
Dra. Melanie Morales Fernández
Col·laboradora
melanie.morales@uib.cat
Tel. 971253448
Dr.Miquel Nadal Nadal
Col·laborador
m.n.nadal92@gmail.com

Tel. 971259556
Dra. Alicia Pou Mir
Col·laboradora
alicia.pou.81@gmail.com
Dra. Antònia Romero Munar
Col·laboradora
a.romeromunar@gmail.com
Toni Palerm Llabrés
Investigador Col·laborador amb GEOMA
palermllabres@gmail.com
Miquel Truyols Jordà
Tècnic
miquel.truyols@uib.es
Tel. 971172468
Belén Escutia Llambías
PAS (Personal d'administració i serveis)
belen.escutia@uib.com
Tel. 971172069